Prognoza agrometeorologiczna z Poznania (witryna PIAR)
Opis Woj. wielkopolskie Woj. lubuskie Dane obserwacyjne Dane klimatyczne Komentarz

Agrometeorologia jest nauką badającą warunki meteorologiczne i ich wpływ na obiekty i procesy produkcji rolnej, zwłaszcza na wzrost, rozwój i produkcje roślin uprawnych. Zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem warunków meteorologicznych i warstwą gleby zajętą przez korzenie roślin.

Zadaniem agrometeorologii jest wspomaganie podejmowania decyzji głównie w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych w celu pełnego wykorzystania sprzyjających warunków pogody i klimatu dla otrzymania wysokich wyników produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Służby agrometeorologiczne opracowują prognozy dotyczące terminów występowania głównych faz rozwojowych roślin uprawnych, zasobów wody w glebie, zasobów ciepła w okresie wegetacji, warunków przezimowania ozimin oraz plonowania roślin uprawnych.

Prognoza na tej stronie przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg warunków pogodowych na obszarze województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Prezentowane wyniki obserwacyjne i pomiarowe określają przebieg wybranych elementów meteorologicznych na wymienionym obszarze.

Prognozy i elementy pomiarowe są aktualizowane codziennie natomiast komentarz rolniczy jest aktualizowany w zależności od terminów zabiegów agrotechnicznych. Materiał przygotowany przez synoptyków IMGW-PIB we współpracy z instytutami i jednostkami wiodącymi w zakresie nauk rolniczych, produkcji rolnej i ochrony roślin.

Prosimy o uwagi i opinie na adres: teleinfo.poznan@imgw.pl

Polecamy również:

Instytut Ochrony Roślin >>>
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa >>>
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin >>>
Tygodnik rolniczy >>>

Prognoza dobowa

Prognoza 3 dniowa

Prognoza 7 dniowa

Ostrzeżenia

Prognoza pogody na obszar woj. wielkopolskiego na dzień 21.09.2014 i noc 21/22.09.2014
W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze.
Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm.
Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C.
Wiatr słaby i umiarkowany 10-20 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze.
Prognozowana wysokość opadów do 15 mm.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C.
Wiatr przeważnie umiarkowany 15-30 km/h, zachodni.
Prognoza pogody dla obszaru woj. wielkopolskiego na okres 22-24.09.2014
W kolejnych dniach przewaga chmur i znacznie chłodniej. W poniedziałek przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna 14-16 st. C. Temperatura minimalna 6-8 st. C
Uśredniona prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów.

Prognoza dobowa

Prognoza 3 dniowa

Prognoza 7 dniowa

Ostrzeżenia

Prognoza pogody na obszar woj. lubuskiego na dzień 21.09.2014 i noc 21/22.09.2014
W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze.
Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C.
Wiatr słaby i umiarkowany 10-20 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy
wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C.
Wiatr umiarkowany 20-25 km/h, północno-zachodni.
Prognoza pogody dla obszaru woj. lubuskiego na okres 22-24.09.2014
W kolejnych dniach przewaga chmur i znacznie chłodniej. W poniedziałek przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna 14-16 st. C. Temperatura minimalna 6-8 st. C
Uśredniona prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów.

Wybrane charakterystyki klimatyczne

Przebieg roczny temperatury powietrza [°C] >>> Przebieg średnich miesięcznych
sum opadów atmosferycznych [mm] >>>Wielkopolska

Średnia roczna temperatura
powietrza >>>
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych >>>
Średnia liczba dni okresu wegetacyjnego >>> Średnia suma opadów atmosferycznych w okresie
IV - X >>>
Średnie daty ostatnich wiosennych przymrozków >>> Średnie daty pierwszych jesiennych przymrozków >>>
Średnia liczba dni z przymrozkami w okresie IV - X >>>

Prezentowane mapy pochodzą z Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego. Pobieranie,
przetwarzanie i przechowywanie tylko za pisemną zgodą IMGW Oddział w Poznaniu.

Informacja dla rolników na okres 16-22.09.2014

Połowa drugiej dekady września na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej nadal ciepła i pogodna. Przelotne opady deszczu prognozowane są pod koniec tygodnia. W ciągu dnia temperatura będzie kształtowała się na poziomie 21-23°C.
Aktualne działania rolników powinny koncentrować się na pracach związanych z uprawą przedsiewną i siewem pszenicy, a w niektórych gospodarstwach pszenżyta. Dla wymienionych zbóż są to zalecane optymalne kalendarzowe terminy siewu.
Pogodne i bezdeszczowe dni należy wykorzystać na zbiór kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę oraz ziarno. Wilgotność zbieranego ziarna w naszych warunkach średnio wynosi ok. 30% i wymaga dosuszenia, gdyż im wyższa wilgotność tym szybciej w zbieranej masie zachodzą procesy prowadzące do jego zepsucia. Warunki pogodowe są bardzo korzystne dla zbiorów ziemniaków. Bulwy zbierane przy wyższych temperaturach są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. W niskiej temperaturze gleby naskórek bulw jest mniej elastyczny, co skutkuje większym narażeniem na obicia w kombajnie, a także podczas wykonywania późniejszych czynności po zbiorze. Należy również unikać przeprowadzania zbiorów w okresie opadów i bezpośrednio po nich, gdyż wysoka wilgotność gleby (>15%) wpływa na wzrost liczby uszkodzeń mechanicznych.
Zaleca się obserwować plantacje rzepaku. W zależności od terminów siewu, niektóre łany wymagają dokarmienia azotem i mikroelementami. Jesienną ochronę rzepaku trzeba rozpocząć od monitoringu już w okresie wschodów, gdyż aktualnie ze względu na ograniczoną ilość zapraw dopuszczonych do stosowania, plantacje nie zawsze są odpowiednio chronione. Należy zwrócić uwagę na szkodniki typu rolnice i ślimaki, które w skrajnych przypadkach, (jeśli w porę nie będą zastosowane odpowiednie zabiegi insektycydowe) mogą być przyczyną zniszczenia nawet całego łanu.