Prognoza agrometeorologiczna z Poznania (witryna PIAR)
Opis Woj. wielkopolskie Woj. lubuskie Dane obserwacyjne Dane klimatyczne Komentarz

Agrometeorologia jest nauką badającą warunki meteorologiczne i ich wpływ na obiekty i procesy produkcji rolnej, zwłaszcza na wzrost, rozwój i produkcje roślin uprawnych. Zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem warunków meteorologicznych i warstwą gleby zajętą przez korzenie roślin.

Zadaniem agrometeorologii jest wspomaganie podejmowania decyzji głównie w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych w celu pełnego wykorzystania sprzyjających warunków pogody i klimatu dla otrzymania wysokich wyników produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Służby agrometeorologiczne opracowują prognozy dotyczące terminów występowania głównych faz rozwojowych roślin uprawnych, zasobów wody w glebie, zasobów ciepła w okresie wegetacji, warunków przezimowania ozimin oraz plonowania roślin uprawnych.

Prognoza na tej stronie przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg warunków pogodowych na obszarze województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Prezentowane wyniki obserwacyjne i pomiarowe określają przebieg wybranych elementów meteorologicznych na wymienionym obszarze.

Prognozy i elementy pomiarowe są aktualizowane codziennie natomiast komentarz rolniczy jest aktualizowany w zależności od terminów zabiegów agrotechnicznych. Materiał przygotowany przez synoptyków IMGW-PIB we współpracy z instytutami i jednostkami wiodącymi w zakresie nauk rolniczych, produkcji rolnej i ochrony roślin.

Prosimy o uwagi i opinie na adres: teleinfo.poznan@imgw.pl

Polecamy również:

Instytut Ochrony Roślin >>>
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa >>>
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin >>>
Tygodnik rolniczy >>>

Prognoza dobowa

Prognoza 3 dniowa

Prognoza 7 dniowa

Ostrzeżenia

Prognoza pogody na obszar woj. wielkopolskiego na dzień 23.04.2014 i noc 23/24.04.2014
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, lokalnie z gradem.
Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Początkowo przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C.
Wiatr słaby, podczas burz porywisty, wschodni.
Prognoza pogody dla obszaru woj. wielkopolskiego na okres 24-26.04.2014
W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Bardzo ciepło.
Temperatura w dzień 20-22 st.C, w nocy 9-11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich.
W piątek i sobotę nieco chłodniej,ale pogodnie i bez opadów. Temperatura w dzień 18-20 st.C, w nocy 5-7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.
Uśredniona prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów.

Prognoza dobowa

Prognoza 3 dniowa

Prognoza 7 dniowa

Ostrzeżenia

Prognoza pogody na obszar woj. lubuskiego na dzień 23.04.2014 i noc 23/24.04.2014
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, lokalnie z gradem.
Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Początkowo przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C.
Wiatr słaby, podczas burz porywisty, wschodni.
Prognoza pogody dla obszaru woj. lubuskiego na okres 24-26.04.2014
W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Bardzo ciepło.
Temperatura w dzień 20-22 st.C, w nocy 9-11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich.
W piątek i sobotę nieco chłodniej,ale pogodnie i bez opadów. Temperatura w dzień 18-20 st.C, w nocy 5-7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.
Uśredniona prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów.

Wybrane charakterystyki klimatyczne

Przebieg roczny temperatury powietrza [°C] >>> Przebieg średnich miesięcznych
sum opadów atmosferycznych [mm] >>>Wielkopolska

Średnia roczna temperatura
powietrza >>>
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych >>>
Średnia liczba dni okresu wegetacyjnego >>> Średnia suma opadów atmosferycznych w okresie
IV - X >>>
Średnie daty ostatnich wiosennych przymrozków >>> Średnie daty pierwszych jesiennych przymrozków >>>
Średnia liczba dni z przymrozkami w okresie IV - X >>>

Prezentowane mapy pochodzą z Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego. Pobieranie,
przetwarzanie i przechowywanie tylko za pisemną zgodą IMGW Oddział w Poznaniu.

...... Informacja dla rolników na okres 15-21.04.2014 .........................
Bieżący tydzień na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie zróżnicowany pod względem warunków pogodowych. Wtorek będzie pochmurny, wietrzny z przelotnymi opadami deszczu.. W nocy z wtorku na środę i w czwartek rano temperatura ujemna -2°C - 1°C. Duże wahania temperatur pomiędzy dniem i nocą są bardzo niebezpieczne dla wegetacji roślin, a szczególnie kwitnących rzepaków. Duża różnica temperatur może być przyczyną destrukcji zalążni, wpływając tym samym na liczbę płodnych kwiatków, a w rezultacie na plon końcowy rzepaku. Ponadto wahania temperatur wywołują stres cieplny i w konsekwencji powodują zmiany w metabolizmie roślin. Temperatura jest czynnikiem, który wpływa nie tylko na termin, ale również jakość procesu kwitnienia.
Wegetacja roślin postępuje bardzo szybko, dlatego należy obserwować plantacje rzepaków i zbóż, zarówno stan ich odżywienia, a także rozwijające się choroby i szkodniki. Zbliża się termin zastosowania drugiej dawki azotu w oziminach. W przypadku zbóż drugi termin aplikacji azotu przypada na fazę końca krzewienia, a kończy się w fazie ukazaniu języczka liściowego i jego główne zadanie sprowadza się do wzrostu liczby zawiązanych kłosów i zawiązków kłosków. W całym tym okresie rozwoju zbóż zachodzi nie tylko intensywny przyrost biomasy, ale także ustala się struktura łanu. Wymienione procesy zachodzą prawidłowo przy właściwym odżywieniu roślin potasem, magnezem, siarką i mikroskładnikami (Cu i Mn). W przypadku łanów słabych jedynym sposobem ratowania łanu pozostaje dokarmianie roślin płynnymi nawozami wieloskładnikowymi
Aktualne działania rolników w większości powinny sprowadzać się również do wykonywania prac uprawowych związanych z przygotowaniem pól pod zasiewy buraków cukrowych i kukurydzy. W przypadku buraków szczególnie istotne jest, aby nawozy były wysiane jak najwcześniej, gdyż bezpośrednio przed siewem roślin, zbyt duża koncentracja składników może zakłócić kiełkowanie i w konsekwencji spowodować nierówne wschody.
Szczegółowe informacje dotyczące zaleceń ochrony roślin można znaleźć na stronie Instytutu Ochrony Roślin http://www.ior.poznan.pl