Prognoza agrometeorologiczna z Poznania (witryna PIAR)
Opis Woj. wielkopolskie Woj. lubuskie Dane obserwacyjne Dane klimatyczne Komentarz

Agrometeorologia jest nauką badającą warunki meteorologiczne i ich wpływ na obiekty i procesy produkcji rolnej, zwłaszcza na wzrost, rozwój i produkcje roślin uprawnych. Zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem warunków meteorologicznych i warstwą gleby zajętą przez korzenie roślin.

Zadaniem agrometeorologii jest wspomaganie podejmowania decyzji głównie w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych w celu pełnego wykorzystania sprzyjających warunków pogody i klimatu dla otrzymania wysokich wyników produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Służby agrometeorologiczne opracowują prognozy dotyczące terminów występowania głównych faz rozwojowych roślin uprawnych, zasobów wody w glebie, zasobów ciepła w okresie wegetacji, warunków przezimowania ozimin oraz plonowania roślin uprawnych.

Prognoza na tej stronie przedstawia najbardziej prawdopodobny przebieg warunków pogodowych na obszarze województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Prezentowane wyniki obserwacyjne i pomiarowe określają przebieg wybranych elementów meteorologicznych na wymienionym obszarze.

Prognozy i elementy pomiarowe są aktualizowane codziennie natomiast komentarz rolniczy jest aktualizowany w zależności od terminów zabiegów agrotechnicznych. Materiał przygotowany przez synoptyków IMGW-PIB we współpracy z instytutami i jednostkami wiodącymi w zakresie nauk rolniczych, produkcji rolnej i ochrony roślin.

Prosimy o uwagi i opinie na adres: teleinfo.poznan@imgw.pl

Polecamy również:

Instytut Ochrony Roślin >>>
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa >>>
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin >>>
Tygodnik rolniczy >>>

Prognoza dobowa

Prognoza 3 dniowa

Prognoza 7 dniowa

Ostrzeżenia

Prognoza pogody na obszar woj. wielkopolskiego na dzień 23.08.2014 i noc 23/24.08.2014
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze.
Temperatura maksymalna od 19°C na północy do 22°C na południu.
Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 10°C do 12°C.
Wiatr słaby, zachodni.
Prognoza pogody dla obszaru woj. wielkopolskiego na okres 24-26.08.2014
Kolejne dni będą z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W niedzielę i poniedziałek miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 19 do 21 st.C, temperatura minimalna 9-11 st.C.
Wiatr słaby i umiarkowany 10-20 km/h, z kierunków zachodnich.
Uśredniona prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów.

Prognoza dobowa

Prognoza 3 dniowa

Prognoza 7 dniowa

Ostrzeżenia

Prognoza pogody na obszar woj. lubuskiego na dzień 23.08.2014 i noc 23/24.08.2014
W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze.
Temperatura maksymalna od 19°C do 20°C.
Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe słabe opady deszczu.
Temperatura minimalna od 9°C do 11°C.
Wiatr słaby, zachodni.
Prognoza pogody dla obszaru woj. lubuskiego na okres 24-26.08.2014
Najbliższe dni z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W niedzielę i poniedziałek miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna od 19 do 21 st.C, temperatura minimalna 9-11 st.C.
Wiatr słaby i umiarkowany 10-20 km/h, z kierunków zachodnich.
Uśredniona prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej oraz opadów.

Wybrane charakterystyki klimatyczne

Przebieg roczny temperatury powietrza [°C] >>> Przebieg średnich miesięcznych
sum opadów atmosferycznych [mm] >>>Wielkopolska

Średnia roczna temperatura
powietrza >>>
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych >>>
Średnia liczba dni okresu wegetacyjnego >>> Średnia suma opadów atmosferycznych w okresie
IV - X >>>
Średnie daty ostatnich wiosennych przymrozków >>> Średnie daty pierwszych jesiennych przymrozków >>>
Średnia liczba dni z przymrozkami w okresie IV - X >>>

Prezentowane mapy pochodzą z Atlasu Klimatu województwa wielkopolskiego. Pobieranie,
przetwarzanie i przechowywanie tylko za pisemną zgodą IMGW Oddział w Poznaniu.

Informacja dla rolników na okres 19-25.08.2014 Bieżący tydzień na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie na ogół dość pogodny, z przelotnymi opadami deszczu we wtorek. Kolejne dni bez opadów. Temperatura maksymalna w dzień 20-22°C, natomiast w nocy 10-12°C.
Aktualne działania rolników powinny się koncentrować głównie na wykonywaniu podorywek po zebranych zbożach, stosowaniu obornika i przygotowywaniu pól pod zasiewy rzepaku. W przypadku stosowania obornika, bezpośrednio po jego zastosowaniu pole należy przyorać, aby zapobiec stratom azotu do atmosfery w formie amoniaku. Pola po zbiorze zbóż, które nie zostały jeszcze zagospodarowane powinny być jak najszybciej przyorane ze względu na rozwijające się chwasty oraz samosiewy. W pierwszej kolejności należy wykonać możliwie płytką uprawę pożniwną, agregatem do podorywki - tzw. gruberem lub broną talerzową, a następnie zaleca się wykonać drugi zabieg głębszy ok 6-8 cm, który służy wymieszaniu resztek pożniwnych z górną warstwą gleby. Głębokość podorywki powinna być dostosowana do ilości przyorywanych resztek pożniwnych. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów uprawowych należy sprawdzić odczyn gleb oraz stopień zachwaszczenia pól. Ze względów organizacyjnych zabieg wapnowania najkorzystniej jest przeprowadzić przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, gdyż kolejne zabiegi agrotechniczne gwarantują dokładne wymieszanie nawozu z glebą. W stanowiskach przeznaczonych pod uprawę rzepaku, o uregulowanym odczynie zaleca się wysiew nawozów fosforowo-potasowych i wykonanie zabiegów wyrównujących pole.
Nadal zaleca się obserwacje plantacji ziemniaków i buraków cukrowych, panujące temperatury i wilgotność powietrza sprzyjają intensywnemu rozwojowi zarazy ziemniaczanej i chwościka buraczanego.