IMGW - Oddział w Krakowie
  Śnieg i lawiny w Tatrach-> O pogodzie
   
 
  O pogodzie
Burza
Deszcz
Deszcz marznący
Grad
Krupy śnieżne
Meteory
Mgła
Mżawka
Opad
Pogoda
Śnieg
Śnieg z deszczem
Temperatura powietrza
Temperatura minimalna
Wiatr
Zachmurzenie
Zamglenie
Zamieć
Zawieja

Burza

- jedno lub kilka nagłych wyładowań elektryczności atmosferycznej, przejawiających się krótkim i silnym błyskiem (błyskawica) oraz suchym trzaskiem lub głuchym dudnieniem (grzmot).

 • Burza odległa - burza występująca w pewnej odległości od miejsca obserwacji. Mogą być widoczne błyskawice i słyszane grzmoty - od momentu ujrzenia błyskawicy do momentu usłyszenia grzmotu upływa więcej niż 10 sekund lub mogą być słyszane tylko grzmoty.
 • Burza zimowa - jest zjawiskiem rzadkim, powstającym niemal wyłącznie na szybko przemieszczających się frontach. Trwa na ogół bardzo krótko. Towarzyszą jej przelotne opady, przeważnie dużych płatków śniegu.
 • Błyskawica - świetlne zjawisko wywołane piorunem wskutek silnego rozgrzania powietrza wzdłuż drogi elektrycznego wyładowania.
 • Grzmot - odgłos towarzyszący piorunowi powstały wskutek wstrząsu gwałtownie rozgrzanego powietrza. Rozchodzi się z prędkością 340 m/s.

Deszcz

- opad kropel wody o średnicy większej od 0.5 mm padający z chmury.

Natężenie deszczu:

 • słabe - natężenie opadu o wydajności nie więcej niż 0.5 mm na godzinę. Sporadycznie padają duże krople lub bardziej licznie mniejsze krople.
 • umiarkowane - powoduje szybkie powstawanie kałuż. Pada z wydajnością 0.5 - 4.0 mm na godzinę.
 • silne - występuje nie tylko w czasie burzy, powoduje bębnienie w dachy i rozpryskiwanie się wody na jezdni. Wydajność opady > 4 mm na godzinę.

Deszcz marznący

- przechłodzony opad, którego krople zamarzają w momencie zetknięcia się z powierzchnią gruntu i przedmiotów mających temperaturę niższą lub nieznacznie wyższą od 0o C.

Grad

- opad cząstek lodowych bądź przeźroczystych, bądź też częściowo lub całkowicie nieprzeźroczystych, mających zazwyczaj kształt sferoidalny, stożkowaty lub nieregularny, bardzo często posiadających średnicę 5-50 mm, padających pojedynczo lub zlepionych ze sobą w postaci nieregularnych brył. Opad gradu ma zawsze charakter przelotny.

Krupy śnieżne

- opad białych, nieprzeźroczystych cząstek lodu. Cząstki te są na ogół kuliste lub stożkowate i mają średnicę od 2 do 5 mm. Są kruche i łatwo ulegają zgnieceniu. Gdy padają na twarde podłoże odbijają się i często rozpryskują. Krupy śnieżne występują wraz z płatkami śniegu jako opad przelotny, gdy temperatura powietrza przy powierzchni gruntu wynosi około 0oC.

Meteory

- zjawiska pogodowe
W meteorologii określenie meteor oznacza jakiekolwiek zjawisko inne niż chmura, obserwowane w atmosferze lub na powierzchni Ziemi. Może to być opad lub osad ciekłych lub stałych cząsteczek. Termin ten zawiera również zjawiska optyczne i elektryczne które występują w atmosferze.

Mgła

- Występująca w powietrzu zawiesina bardzo małych zazwyczaj mikroskopijnych kropelek wody, zmniejszająca widzialność poziomą na wysokości oczu obserwatora ( przyjęto 180 cm) poniżej 1 km. Stopień zmniejszenia widzialności zależy od struktury mgły.

Mżawka

- bardzo gęsty, jednorodny opad drobnych kropel wody których średnica jest mniejsza od 0.5 mm. Jest rodzajem deszczu. Mżawka pada najczęściej z niskiej warstwowej chmury Stratus. W rejonach górskich wysokość opadu z mżawki jest znaczna ( do 1 mm na godzinę).

Opady

 • Opady ciągłe - padają z chmur warstwowych (Stratocumulus, Altostratus, Nimbostratus), które tworzą zazwyczaj zwartą pokrywę na całym niebie. Opad ciągły trwa nieprzerwanie przynajmniej przez godzinę poprzedzającą termin obserwacji.
 • Opady przelotne - padają z chmur konwekcyjnych ( Cumulus, Cumulonimbus). Charakteryzują się nagłym wystąpieniem i nagłym zanikiem. Zwykle trwają krótko, a okresy pomiędzy ich występowaniem charakteryzują się całkowicie bezchmurnym niebem.
 • Opady z przerwami - padają z chmur warstwowych ( Stratocumulus, Altostratus), które zakrywają całe lub prawie całe niebo. Niebo pozostaje całkowicie lub prawie całkowicie zachmurzone nawet wtedy gdy deszcz nie pada. Czasami mogą występować chwilowe przejaśnienia i podstawa chmur może się podnosić.

Pogoda

- stan atmosfery w danej chwili i w danym miejscu określany elementami pogody.

Śnieg

- opad kryształków lodu, których większość ma budowę rozgałęzioną. Czasami występują w kształcie gwiazdek. Kształt, rozmiary i koncentracja kryształków śniegu są znacznie zróżnicowane w zależności od temperatury w której powstały i warunków ich rozwoju.

Śnieg z deszczem

- opad składający się z deszczu i śniegu lub opad topniejącego śniegu.

Temperatura powietrza

- jest wielkością charakteryzującą stopień jego nagrzania.Pomiar temperatury wykonywany jest w klatce meteorologicznej - w cieniu) aby wykluczyć bezpośredni wpływ promieniowania słonecznego na standardowej wysokośi 200cm nad poziomem gruntu. Mierzona w °C

Temperatura minimalna

- najniższa temperatura jaka wystąpiła od czasu ostatniej obserwacji.

Wiatr

- naturalny poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi, powstały wskutek poziomych różnic ciśnienia powietrza.
W meteorologii słowo wiatr odnosi się do szerokiej klasy ruchów powietrza zarówno przy powierzchni Ziemi, jak i w swobodnej atmosferze.

 • Prędkość wiatru - jest to odległość, którą przebywają cząsteczki powietrza w jednostce czasu. W meteorologii prędkość wiatru określa się w m/s.
  Dla celów synoptycznych za prędkość wiatru przyjmuje się średnią prędkość wiatru w okresie 10 min. poprzedzających obserwacje.
 • Poryw wiatru to nagły wzrost prędkości wiatru o ponad 5 m/s w stosunku do średniej prędkości za ostatnie 10 minut

Nazwa wiatru

prędkość
m/s

prędkość
km/h

stopień skali Beauforta

oznaki na lądzie

cisza

0.0 - 0.2

<1

0

dym unosi się pionowo

powiew

0.3 - 1.5

1 - 5

1

znoszony dym wskazuje kierunek wiatru, chorągiewki kierunkowe nie reagują

słaby

1.6 - 3.3

6 - 11

2

wiatr odczuwa się na twarzy, liście drżą, poruszają się chorągiewki kierunkowe

łagodny

3.4 - 5.4

12 - 19

3

liście i małe gałązki są w stałym ruchu, wiatr rozwija lekkie flagi

umiarkowany

5.5 - 7.9

20 - 28

4

wiatr unosi kurz i kartki papieru, poruszają się małe gałęzie

dość silny

8.0 - 10.7

29 - 38

5

chwieją się krzewy pokryte liśćmi, na wodach śródlądowych tworzą się małe fale z grzywami

silny

10.8 - 13.8

39 - 49

6

poruszają się duże gałęzie, gwiżdżą druty telefoniczne, użycie parasola jest utrudnione

bardzo silny

13.9 - 17.1

50 - 61

7

poruszają się całe drzewa, chodzenie pod wiatr jest utrudnione

gwałtowny

17.2 - 20.7

62 - 74

8

wiatr łamie całe gałęzie, chodzenie pod wiatr jest bardzo utrudnione

wichura

20.8 - 24.4

75 - 88

9

wiatr powoduje lekkie uszkodzenia budynków (np. zrywa dachówki)

silna wichura

24.5 - 28.4

89 - 102

10

wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje znaczne uszkodzenia budynków

gwałtowna wichura

28.5 - 32.6

103 - 117

11

powoduje rozległe zniszczenia

huragan

32.7 i >

> 118

12

powoduje spustoszenie • Kierunek wiatru - strona świata z której wieje wiatr. Kierunek wyrażany jest w stopniach lub symbolami stron świata.


Zachmurzenie

- pokrycie nieba przez wszystkie rodzaje chmur. Określa i podaje się w oktantach - ósmych częściach.

 • Chmura to widoczne skupisko mikroskopijnych kropelek wody lub cząstek lodu względnie ich kombinacja.

Skala zachmurzenia
0/8 niebo bezchmurne - bezchmurnie
1/8 nieba lub mniej pokryta przez chmury - zachmurzenie małe
2/8 nieba pokryte przez chmury - zachmurzenie małe
3/8 nieba pokryte przez chmury - zachmurzenie umiarkowane
4/8 nieba pokryte przez chmury - zachmurzenie umiarkowane
5/8 nieba pokryte przez chmury - zachmurzenie umiarkowane
6/8 nieba pokryte przez chmury - zachmurzenie duże
7/8 nieba pokryte przez chmury lub więcej ale z przerwami - zachmurzenie duże
8/8 czyli całe niebo pokryte chmurami - zachmurzenie całkowite

Zamglenie

- zawiesina mikroskopijnych kropelek wodyw powietrzu, zmniejszająca widzialność poziomą w przygruntowych warstwach powietrza, poniżej 10 km lecz nie poniżej 1 km ( czym różni się od mgły).

Zamieć śnieżna

- Zbiór cząstek śniegu podnoszonych nad powierzchnię gruntu przez silny i turbulencyjny wiatr.

 • zamieć śnieżna niska - Zbiór cząstek śniegu podnoszonych z gruntu przez wiatr na małą wysokość nad powierzchnią gruntu. Na poziomie oczu obserwatora widzialność pionowa i pozioma nie są znacznie ograniczone.
 • zamieć śnieżna wysoka - Zbiór cząstek śniegu podnoszonych z gruntu przez wiatr na dość dużą lub dużą wysokość nad powierzchnią gruntu. Czasami koncentracja podniesionych cząstek śniegu jest na tyle duża, że przesłania niebo, a nawet Słońce. Widzialność zmniejsza się odpowiednio do natężenia zjawiska, a widzialność pozioma na poziomie oczu obserwatora jest na ogół bardzo mała.

Zawieja

- opad śniegu podczas występowania dość silnego wiatru ( nie należy mylić z zamiecią).

   
 
 
 
 
 
  Copyright ©IMGW